Produktbeskrivning (853533)

Bär den här bandanan på olika sätt och se ut som Jay!