Produktbeskrivning (45504)

Den digitala EV3 Ultraljudssensor genererar ljudvågor och läser av deras ekon för att upptäcka och mäta avstånd till objekt. Den kan också skicka enskilda ljudvågor för att fungera som sonar eller lyssna efter en ljudvåg som startar ett program. Eleverna skulle t.ex. kunna konstruera ett trafikövervakningssystem och mäta avstånden mellan fordon. Det finns möjlighet att upptäcka hur tekniken används i vardagliga system, som t.ex. automatiska dörrar, bilar och inom tillverkning.