Produktbeskrivning (45345)

LEGO Education SPIKE Essential gör att elever i grundskolan upplever ett praktiskt STEAM-lärande spännande. Den lekfulla, berättelsebaserade inlärningsupplevelsen är en del av LEGO Learning System och uppmuntrar eleverna att undersöka STEAM-koncept samtidigt som den hjälper dem att utveckla sin läs- och skrivförmåga, matematiken och sin sociala och känslomässiga kompetens.Setet består av 449 delar och innehåller fyra minifigurer med unika personligheter, som fungerar som berättare för att göra problemlösningen begriplig för alla elever. Ikon- och ordbaserad blockkodning med enkel maskinvara – inklusive en intelligent hubb med två portar, två små motorer, en ljuspanel och en färgsensor – gör elevernas skapelser levande. Setet innehåller även ett färgstarkt urval av välbekanta och åldersanpassade LEGO klossar, ersättningsdelar och en hållbar förvaringslåda med färgkodade sorteringsbrickor för att underlätta byggprocessen och hanteringen i klassrummet.SPIKE Essential ingår i LEGO Learning System och erbjuder standardiserade STEAM-lektioner i form av fem enheter, innehållande åtta 45-minuterslektioner vardera. I varje lektion ingår omfattande lektionsplaneringar online med tillägg för matematik och språkfärdigheter. Vi tillhandahåller också utvärderingsmatriser och videor för att stödja lärare. För att stärka lärarnas självförtroende ytterligare och förbereda dem för framgångsrik STEAM-undervisning med LEGO Learning System stöds SPIKE Essential av ett omfattande program för professionell utveckling.